ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ САНАТОРНО-КУРОРТНИМ ЛІКУВАННЯМ

 

ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ ЗАГАЛЬНОГО ЗАХВОРЮВАННЯ

 

ТА З ДИТИНСТВА

 

 

 

НЕОБХІДНІ ДОКУМЕНТИ:

 

 

 

1)       Заява, (подається за зареєстрованим місцем проживання), про взяття на облік для отримання путівки (для переміщених з тимчасово окупованої території чи районів проведення антитерористичної операції осіб, які є громадянами України, - за фактичним місцем проживання);

 

2)        Медична довідка лікувальної установи для одержання путівки на санаторно-курортне лікування за формою № 070/о. Увага! Довідка дійсна протягом 12 місяців з дати видачі, після закінчення терміну дії необхідно оновлювати. Громадяни, які не виконали цієї умови протягом трьох років, знімаються з обліку;

 

3)       Посвідчення особи, що підтверджує належність до даної категорії осіб та його копія;

 

4)       Паспорт громадянина України та його копія;

 

     Під час подання копій документів пред’являються оригінали зазначених документів.

 

     Особи з інвалідністю загального захворювання та з дитинства, забезпечуються путівками у порядку черговості в межах коштів, передбачених на зазначену мету.

 

     Якщо особа має право на санаторно-курортне лікування за кількома законами, їй надається право вибору за одним із них.

 

     Особи з інвалідністю мають право вільного вибору санаторно-курортного закладу відповідного профілю лікування, які мають ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики.

 

     Санаторно-курортне лікування здійснюється шляхом надання грошової допомоги для компенсації санаторно-курортному закладу вартості путівки у затверджених законодавством розмірах (або у більших розмірах з доплатою за рахунок власних коштів особи) через укладання трьохстороннього договору.

 

     Особа з інвалідністю отримує три примірники договору (підписаних особисто та управлінням соціального захисту населення і скріплених печаткою управління) для подальшої передачі санаторно-курортному закладу.

 

     Особа, після ознайомлення з інформацією, отриманою від санаторно-курортного закладу, у 10-денний строк повідомляє управління соціального захисту населення про свою згоду на отримання лікування або відмову.

 

     Після закінчення лікування особа з інвалідністю подає управлінню соціального захисту населення зворотній талон від путівки або інший документ (завірений підписом керівника та скріплений печаткою), який підтверджує проходження лікування за профілем захворювання, за яким видано довідку № 070/о.

 

 

 

ПАМЯТКА

 

 

 

     Поділ путівки та передача її іншій особі категорично забороняється.

 

     Вартість послуг за дні запізнення та дострокового від’їзду не відшкодовується.

 

     Зворотній талон від путівки або інший документ (завірений підписом керівника та скріплений печаткою), який підтверджує проходження лікування за профілем захворювання, за яким видано довідку № 070/о, після повернення необхідно подати до управління соціального захисту населення протягом 5 робочих днів.

 

     До санаторію необхідно прибути із санаторно-курортною картою, договором (або путівкою), паспортом і посвідченням, що дає право на пільги.