Інформація про стан роботи

 управління соціального захисту населення Мирноградської міської ради за період з 01.07.2016 по 31.07.2016

Надходження та витрати грошових коштів

 

 І. Фінансування з Державного бюджету

 - на виконання програми і Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС» (харчування І, П категорії, додаткова відпустка, дитячі, оздоровлення, регрес, судові рішення); -- 53,8 тис.грн

 - щорічна разова грошова допомога ветеранам нацистських переслідувань та соціальна допомога особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною; - 2,8 тис.грн

 -матеріальна допомога за рахунок коштів Фонду соціального захисту інвалідів Донецької області, - 2,3тис.грн.

 - щомісячна адресна допомога особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення АТО, - 2619,1 тис.грн.

 - довічна державна іменна стипендія громадянам України, які зазнали переслідувань за правозахисну діяльність – 1,1 тис.грн.

 - заходи із соціальної, трудової та професійної реабілітації інвалідів -2,0 тис.грн.

 II. Субвенція з Державного бюджету в місцевий бюджет

 - допомога по догляду за інвалідами I та II групи від психічного розладу – 83,3 тис.грн.

- допомоги сім’ям з дітьми – 4272,0 тис.грн

- соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям – 670,5 тис.грн.

- тимчасова державна допомога дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме – 14,0 тис.грн

- пільги та компенсації – 83,0 тис.грн.

- допомога прийомним сім’ям – 67,4 тис.грн.

- відшкодування підприємству надавачу – послуг витрат за надані послуги громадянам, які мають право на субсидії - 1870,1 тис.грн

- відшкодування витрат на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива. - 46,0тис.грн

 III. Фінансування із місцевого бюджету

 - допомога по догляду за інвалідами I та II групи від психічного розладу – 83,3 тис.грн.

- допомоги сім’ям з дітьми - 4 272,0 тис.грн.

 - соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям – 670,5 тис.грн

 - тимчасова державна допомога дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не --- мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме - 14,0 тис.грн

 - пільги та компенсації - 83,0 тис.грн

 - допомога прийомним сім’ям – 67,4 тис.грн

 - відшкодування підприємству надавачу – послуг витрат за надані послуги громадянам, які мають право на субсидії - 1870,1 тис.грн

- відшкодування витрат на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива – 46,0 тис.грн

 ІV. Фінансування із обласного бюджету

 - витрати на поховання учасників бойових дій та інвалідів війни - 2,7тис.грн.

 

Відділ грошових виплат та компенсацій

 

- Прийом заяв з комплектом документів, на підставі яких призначаються всі види державних допомог та компенсацій за єдиною заявою. Прийнято 735 заяв

- Надання консультацій з питання призначення всіх видів допомоги та компенсацій, роз’яснення громадянам про умови надання будь-якої допомоги та перелік необхідних документів. Надано 549 консультацій

- Надання грошових допомог та компенсацій ( збір інформації, запити до центру зайнятості, державному реєстратору, листування та інше). Надано 22 запити

- Складання реєстру – запиту на житлово-комунальні послуги щодо надання довідок про забезпеченість житловою площею та комунальними послугами для осіб, які звернулись за субсидією на житлово-комунальні послуги тверде та пічне побутове паливо Надано 143 запити

- Призначення всіх видів соціальної допомоги та компенсацій - Призначено 1117 сім’ям

- Складання та своєчасне надання звітів, що входить до компетенції відділу. Надано 39 звітів

- Видача довідок або пільгових посвідчень на особам, які перебувають на обліку в управління як одержувачі державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам та державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію та інвалідам Надано 2 посвідчення

- Видача повідомлень та реєстрація довідок і повідомлень щодо надання всіх видів допомоги. Видано 511 довідок та повідомлень

 

Відділ персоніфікованого обліку і обслуговування пільгових категорій громадян

 

- Прийнято 120 заяв з комплектом необхідних документів на підставі яких призначаються всі види соціальних пільг

- Надано 50 консультацій з питань надання пільг за соціальною ознакою, надання роз’яснення громадянам з питань оформлення документів для призначення компенсаційних виплат, а також сприяє громадянам в одержанні необхідних для цього документів

- Виплачена матеріальна допомога 4 малозабезпеченим громадянам

- Сформовано 20 персональних облікових карток та справ на пільговиків, які ще не були зареєстровані в ЄДАРП

 - До Єдиного державного автоматизованого реєстру внесено 20 персональних облікових карток та справ на пільговиків

- Внесенні 5 змін та доповнень в базу осіб, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи

- В установлені терміни розглянуто 5 звернень громадян з питань, що належать до компетенції відділу, вживання відповідних заходів.

- Своєчасне надано 12 звітів, що входять до компетенції відділу

- Видача пільгових посвідчень «Ветеран праці» – 1 шт.

- Призначено 134 щомісячних компенсацій вартості продуктів харчування, 6 щорічні допомоги на оздоровлення, 1 щомісячна компенсація як відшкодування втраченого заробітку.

- Внесені зміни на 4 осіб в базу одержувачів грошової допомоги до 9 Травня, передбаченою Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».

- Проведено 18 анкетувань, на виготовлення технічних засобів реабілітації, протезно-ортопедичних виробів 7 направлень.

- Прийнято 1 пакет документів та надані направлення для реабілітації в Львівський МІЦ професійної реабілітації

- Прийнято документів та оформлення направлень для надання соціальних послуг на 4 осіб та 2 осіб до відділення соціального обслуговування громадян в територіальному центрі соціального обслуговування (надання соціальних послуг) м. Димитрова

- Введення в ЦБІ 8 направлень та анкет на інвалідні візки для забезпечення ними інвалідів та 24 справи

- Видано 356 довідок та подовжено термін дії довідки 1170 особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України, району проведення антитерористичної операції та населених пунктів, розташованих на лінії зіткнення.

- Прийнято та оброблено 4 пакети документів та організована робота комісії для надання грошової допомоги постраждалим та внутрішньо переміщеним особам відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 01.10.2014 №535 «Про затвердження Порядку використання коштів, що надійшли від фізичних та юридичних осіб для надання одноразової грошової допомоги постраждалим особам та внутрішньо переміщеним особам».

 

 Сектор державних соціальних інспекторів

 

- Проведення перевірок 31 особистої справи одержувачів субсидій та одержувачів допоміг

- Підготовлено 137 запитів на інформацію необхідну для перевірки достовірності даних отриманих від осіб, які входять до сім’ї, що звертаються за призначенням допомог та субсидій ( ДАІ, РЕС, земельні ресурси, ФССНВВ,податкова інспекція, ДФС)

- Обстежено 224 особи із числа ВПО., з метою перевірки фактичного місця проживання

 

 Сектор з питань праці та соціально-трудових відносин

 

Робота міської комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати, забезпечення податкових та інших бюджетних надходжень, страхових внесків до Пенсійного фонду та запобігання неплатоспроможності:

- Облік і аналіз стану заборгованості по заробітній платі на підприємствах державної та комунальної форми власності. Підготовлено і направлено 8 звітів

- Збір та аналіз оперативної інформації щодо наявності заборгованості із виплати заробітної на підприємствах міста. Підготовлено і направлено 4 звіти

- Надання інформації на доручення Міністерства соціальної політики України від 30.07.2013 № 8353/0/14 – 13/13 про стан погашення заборгованості із заробітної плати в розрізі підприємств. Підготовлено і направлено 4 звіти

- Надання інформації на виконання доручення Мінпраці від 19.10.2009 № 11934/0/14-09/017 про вжиті заходи щодо погашення заборгованості із заробітної плати. Підготовлено і направлено 1 звіт

- Надання інформації про розмір заборгованості із заробітної плати на території м. Димитров до прокуратури міста (вимога прокуратури від 22.02.2016 № (05-89)-2011вих.16). Підготовлено і направлено 1 звіт

- Надання інформації про стан погашення заборгованості із виплати заробітної плати (лист ОДА від 22.04.2016 № вх. 01-02668-07/02) . Підготовлено і направлено 1 звіт

- Надання інформації про виконання розпорядження голови ДОДА від 01.11.2007 № 672 «Про здійснення контролю за своєчасністю виплати заробітної плати у розмірах не менш ніж передбачено законодавством». Підготовлено і направлено 1 звіт

- Аналіз виконання заходів з поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища в м. Димитрові на період 2013-2017 років та заходів з профілактики травматизму невиробничого характеру в м. Димитрові на період 2013-2017 років. Підготовлено і направлено 1 звіт

- Надання звітності про хід проведення повідомної реєстрації колективних договорів підприємств міста. Підготовлено і направлено 1 звіт

- Підготовка та надання інформації про хід виконання положень Регіональної угоди між Донецькою облдержадміністрацією, профспілковими об’єднаннями Донецької області та Донецькою обласною організацією роботодавців на 2011-2016 роки (розпорядження голови Донецької ОДА від 04.03.2011 № 123). Підготовлено і направлено 1 звіт

- Підготовка інформації про хід виконання положень Генеральної угоди про регулювання основних принципів і норм реалізації соціально-економічної політики і трудових відносин в Україні на 2010-2012 роки, затвердженої розпорядженням КМУ від 30.03.2011 № 261-р. Підготовлено і направлено 1 звіт

- Надання інформації Національній службі посередництва і примирення в Донецькій області (лист від 08.07.2016 № 03-02/06-14/19) про виконання заходів розділу 4.6 "Грошові доходи населення" Програми економічного і соціального розвитку Донецької області на 2016 рік за І півріччя 2016 року

- Проведення повідомної реєстрації колективних договорів

- Інформування населення через друковані засоби масової інформації по напрямках роботи сектору з питань праці а соціально-трудових відносин